ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประวัติค่ายกรมหลวงชุมพร

Share & Comment

ในปี พ..๒๔๘๒ หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง  รัฐสภาได้อนุมัติงบประมาณพิเศษให้กองทัพเรือขยายกำลังทางเรือและกำลังนาวิกโยธิน ตามแนวความคิดของ พล...สินธุ  กมลนาวิน (หลวงสินสงครามชัย) ต้องการขยายกำลังทหารนาวิกโยธิน   ให้มีรูปแบบการจัดเป็นกรมผสม มีทหารราบ ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง และทหารสื่อสาร  ทั้งนี้ให้ดำเนินการไปพร้อมกับการขยายกำลังทางเรือ  โดยมอบหมายให้    พล...ทหาร   ขำหิรัญ  รับนโยบายการขยายกำลังนาวิกโยธินไปดำเนินการ

            
พล...ทหาร    ขำหิรัญ     เริ่มดำเนินการด้วยการ      เสนอส่งให้นายทหารพรรคนาวิกโยธินไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในปี พ..๒๔๗๙ เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้นได้ส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ของกองทัพบก เช่น เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า, เหล่าทหารปืนใหญ่, เหล่าทหาร-ช่าง และเหล่าทหารสื่อสาร รวมทั้งส่งนักเรียนจ่าและจ่าสำรองพรรคนาวิกโยธิน เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบก เหล่าต่าง ๆ นอกจากนี้ได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่เพิ่มขึ้น       และเพื่อให้หน่วยทหารนาวิกโยธิน        ในอัตราการจัดกรมผสมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่มีที่ตั้งที่เหมาะสมประมาณ พ..๒๔๗๙ - ๒๔๘๑ จึงได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณทุ่งไก่เตี้ย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   เป็นที่ตั้งถาวรของหน่วยดังกล่าวต่อไป
            เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ..๒๔๘๒ กองทัพเรือได้จัดตั้ง กรมนาวิกโยธิน ขึ้นตรงกับ สถานีทหารเรือสัตหีบ ประกอบด้วยกองบังคับการ(ซึ่งมีกองร้อยปืนใหญ่ขึ้นอยู่ด้วย) ๒ กองพันทหารราบ กองร้อยลาดตระเวน (ใช้ม้า) และกองร้อยทหารช่าง มี น..ทหาร ขำหิรัญ (ยศในขณะนั้น เป็น    ผู้บังคับการกรม

กรมนาวิกโยธินได้เจริญรุ่งเรืองตามลำดับ แม้จะประสบมรสุมใหญ่ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน พ..๒๔๙๔  ถึงขั้นต้องยุบหน่วยก็ตาม แต่ความจำเป็นด้านความมั่นคงของชาติ กรมนาวิกโยธินจึงได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ เมื่อ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ..๒๔๙๘   เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีการปรับการจัดกำลังเป็นลำดับ เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจในการรักษาอธิปไตย  และความมั่นคงของชาติที่หน่วยเหนือมอบหมาย


            เมื่อ ๑๗ มิถุนายน พ..๒๕๐๗ พล...สนอง นิสาลักษณ์  ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ได้ทำหนังสือถึงสมุห์ราชองค์รักษ์ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการ ตั้งชื่อค่าย ได้ขอพระราชทานชื่อว่า ค่ายกรมหลวงชุมพร เป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พล...พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งทรงริเริ่มก่อตั้งสถานีทหารเรือ ขึ้นที่สัตหีบ และต่อมาได้เป็นที่ตั้งของ กรมนาวิกโยธิน ด้วย
            ต่อมาเมื่อ ๒๙ กรกฏาคม พ..๒๕๐๗ ได้รับหนังสือตอบจาก    สมุห์ราชองค์รักษ์ว่า   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงเห็นชอบชื่อค่ายตามที่ขอพระราชทานไป

            เมื่อ ๓๐ กรกฏาคม พ..๒๕๐๘ เวลา ๐๙๐๐  จอมพลถนอม    กิตติขจร    นายกรัฐมนตรี    ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้เกียรติเดินทางมา  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกรมหลวงชุมพร  อย่างเป็นทางการ

Tags: , , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com