ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประวัติอำเภอสัตหีบ

Share & Comment
     อำเภอสัตหีบ  มีชื่อตำบลอยู่  ชื่อ  ได้แก่  ตำบลสัตหีบ ตำบลแสมสาร  ตำบลพลูตาหลวง  ตำบลบางเสร่  ตำบลนาจอมเทียน และหมู่บ้าน  41  หมู่บ้าน  แต่มีชื่อซ้ำกันอยู่หลายชื่อ  แต่ละชื่อล้วนมีประวัติความเป็นมา
     ชื่อ  สัตตหีบ มีประวัติความเป็นมาจากฐานประวัติศาสตร์ทหารระบุว่า  เมื่อประมาณ ปี พ..2464 ล้นเกล้ารัชกาลที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ได้เสด็จตรวจเยี่ยมหัวเมืองชายทะเล เพื่อจะได้สร้างแนวป้องกันชายฝังทะเลเพิ่มขึ้น  เพราะมีป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ที่ปากน้ำสมุทรปราการนั้น ใกล้เขตพระนครเกินไป พระองค์จึงทรงดำริจัดตั้งหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก เป็นที่ตั้งกองทัพเรือ เพื่อตรวจ รักษาฝั่ง และเขตน่านน้ำใหญ่ เมื่อประพาสพักแรมถึงอ่าวสัตหีบ มองเข้ามาไม่เห็นฝั่ง เนื่องจากหมู่เกาะทั้ง  บังไว้  จึงรับสั่งให้นำเรือพระที่นั่งเข้าสู่ฝั่งแหลมเทียน เมื่อทอดพระเนตรเห็นชัยภูมิที่เหมาะสม  ที่จะตั้งฐานทัพเรือได้  จึงตรัสถามนามบริเวณนี้  ครั้นไม่มีผู้ใดทูลตอบพระองค์จึงพระราชทานนามว่า สัตตหีบ เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นเกาะ  เกาะ เป็นที่กำบังลม ให้แก่หมู่เรือได้ดีหากจะมีการตั้งฐานทัพเรือที่นี่ สัตต  แปลว่า เจ็ด  หีบ  คือที่เก็บรักษาหรือกำบัง  ต่อมาเขียนเป็น  สัตหีบ  ซึ่งเป็นชื่อของอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี  มาจนทุกวันนี้            เกาะทั้ง  คือ  เกาะพระ  เกาะยอ  เกาะหมู  เกาะเตาหม้อ  เกาะเณร  เกาะอีเลา  เกาะสันฉลาม

            แต่มีคนเก่า  คนแก่  ที่เหล่าตำนานของโจรสลัดที่มีชุกชุมในสมัยโบราณ  เมื่อทำร้ายเจ้าทรัพย์      แล้วทรัพย์สินในเรือเก็บไว้ที่เกาะทั้ง  7      ซึ่งเปรียบเสมือนหีบสมบัติของโจรเหล่านั้น สัตหีบ จึงหมายถึง  หีบ ใบ ในเกาะทั้ง 7 ”       
   Tags: , , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com