ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ไปปลูกป่าชายเลน

Share & Comment
รายละเอียดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

คลิก >http://wp.me/p6BULp-373<ป่าชายเลน เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งยังคงความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลักษณะเป็นอ่าวปิด มีพื้นที่ป่าชายเลน ประมาณ 28 ไร่ และแนวปะการัง ประมาณ 625 ไร่ มีชายหาดยาวประมาณ 400 เมตร โดยจะมีน้ำจากคลองไหลลงสู่ทะเล จึงทำให้เกิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สิ่งมีชีวิต ตลอดจนแนวปะการัง ที่มีความอุดมสมบุรณ์อยู่พอสมควร


รายละเอียดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

คลิก >http://wp.me/p6BULp-373<ลักษณะภูมิประเทศ  คือ เขาหาดสูง ซึ่งบริเวณหัวเขาได้ทำการ ปลูกปะการังเทียม จำนวน 36 แห่ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 ทิศเหนือ มีปะการังที่คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ทิศทางตรงหน้าเมื่อมองจากฝั่งออกไปในท้องทะเล ซึ่งไม่อนุญาต ให้บุคคลภายนอก และชาวประมงทั่วไปเข้าไปในพื้นที่ เนื่องจากจะเป็นการรบกวนการวางไข่ของเต่าทะเลได้


รายละเอียดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน


คลิก >http://wp.me/p6BULp-373<


ทางด้านสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน มีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะช่วยลดภาวะน้ำเสียและยังช่วยทำให้เกิดการงอกของแผ่นดินขยายออกไปสู่ทะเลอีกด้วย ความสำคัญของป่าชายเลนด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ประโยชน์ของป่าชายเลน
1. ป่าชายเลนเป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันลมพายุมรสุมต่อการพังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
2.   ป่าชายเลนช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่งอกออกมาเหนือพื้นดิน จะทำหน้าที่คล้ายตะแกรงธรรมชาติ คอยกลั่นกรองสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่มากับกระแสน้ำ ทำให้น้ำในแม่น้ำ 3. ป่าชายเลนช่วยทำให้พื้นดินบริเวณชายฝั่งทะเลงอกขยายออกไปในทะเล รากของต้นไม้ในป่าชายเลน นอกจากจะช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้ว ยังช่วยทำให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ เมื่อระยะเวลานาน ก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน อันเหมาะสมแก่การเกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ความสำคัญของป่าชายเลน

มีความสำคัญในการเป็นแหล่งพลังงานและอาหาร
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ
เพื่อเป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเล
เพื่อควบคุมการกัดเซาะพังทลาย
เพื่อซับน้ำเสีย
เป็นแนวกำบังกระแสน้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำและพายุหมุน

ปลูกจิตสำนึกในการปลูกป่าชายเลน

เที่ยวชมปะการัง และป่าชายเลน เชิงอนุรักษ์ กับประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมสนุกๆ
  • กิจกรรม อบรม - สัมมนา
  • กิจกรรม ค่ายเยาวชนเรียนรู้นิเวศ
  • กิจกรรม เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (ปลูกป่าชายเลน)
รายละเอียดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

คลิก >http://wp.me/p6BULp-373<


Tags: , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com