ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประวัตินาวิกโยธินไทย

Share & Comment
นาวิกโยธิน มีการจัดตั้ง ตั้งแต่ สมัย ร.๓ สมัยนั้นเรียกว่า ทหารมะรีน  มีหน้าที่รบอย่างทหารราบ
     - สมัย ร.๖ จึงเปลี่ยนเป็น นาวิกโยธิน จึงถือกำเนิดใน ทรตั้งแต่ ๑ ก..๒๔๖๔
     - หน่วยของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง ทั้งเพิ่มขนาดหน่วย   บางครั้งก็ถูกยุบ    (กรณีเหตุการณ์แมนฮัตตั้น พ..๒๔๙๔)ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและขยายหน่วยเป็น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีผู้บังคับหน่วยชั้นยศ พล...


ภารกิจ  
 --หน้าที่จัดและเตรียม กำลังฝ่ายนาวิกโยธิน  อำนวยการฝึกหน่วย ในบังคับบัญชา ให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะพร้อมที่จะทำการรบได้ มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้รับบังคับบัญชารับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังทหารนาวิกโยธินให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะปฏิบัติตามภารกิจ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบทางบก และการรบพิเศษ
จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังทหารนาวิกโยธิน      เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่พื้นที่ฐานที่ตั้งหน่วยทหาร
ของกองทัพเรือ ณ ที่ตั้งปกติบนบก
ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของทหารนาวิกโยธิน ได้แก่การกำหนดหลักนิยม การวิจัยและพัฒนา การจัดทำตำรา และแบบฝึก เป็นต้น
ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กองทัพเรือจะมอบหมาย


ภารกิจที่สำคัญในอดีต
      -  นย.มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ ปฏิบัติการรบร่วมกับเหล่าทัพอื่น ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.)
      -   กรณีพิพาทไทยอินโดจีน (๓ ธ..๒๔๘๓ ๒๘ ม..๒๔๘๔ทำการโจมตีกองกำลังของฝรั่งเศสในเขมร ตี ๒ ทาง
          - บ้านพุมเรียง
-          บ้านบ่อต้องสู้                                                                              
ภาคตะวันออก
         -     ปราบปราม ผกค.ในพื้นที่ จันทบุรี ตราด ในปี ๒๕๐๕
-          จัดกำลังป้องกันพื้นที่ ด้านจันทบุรี
-          ในปี ๒๕๒๘ กรณีทหารเวียดนามรุกไล่กำลังทหารกัมพูชาประชาธิปไตย เข้ามาในเขตไทย  ที่บริเวณ
.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ลึกเข้ามา ๒ กมกว้าง ๔ กมมีกำลัง ๑ กรม มีกองหนุน อีก ๑ กรม   นย.ได้จัดกำลังเข้าร่วม      
      - ทบ.
      - ตชด.
      - ทอ.
          - การรบเป็นไปด้วยความยากลำบาก  เพราะฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่สูง มีทุ่นระเบิดอยู่เต็มพื้นที่ ใช้เวลารบอยู่ประมาณ ๒๐ วัน ฝ่ายเราตาย ๙ คน บาดเจ็บ ๗๓ นาย    เราเรียกการรบครั้งนี้ว่ายุทธภูมิบ้านชำราก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      - ทร.ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง  (นปข.) เพื่อป้องกันการแทรกซึมรับผิดชอบตั้งแต่ จ.เลย,      .อุบลราชธานี   มีความยาวตามลำน้ำประมาณ ๘๕๐ กม.   นย.เป็นกำลังส่วนหนึ่ง  ของ ทร. (๑ กองร้อย +)
ภาคเหนือ
      -  นย.ร่วมกับ  ทบ., ทอ., ตรในการปราบปราม ผกค๒ ครั้ง
         ในปี ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ เข้าร่วมปราบปราม ผกคในพื้นที่รอยต่อ จ.เพชรบูรณ์เลย,พิษณุโลก   บริเวณหินร่องกล้า  เรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่า  การรบร่วม ๑๖ หรือ ยุทธภูมิสามชัย
         ในปี ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ การปราบปราม ผกค.เชียงราย เรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่า     การฝึกร่วม ๑๗  หรือยุทธการผาภูมิ  พื้นที่ปฏิบัติการเป็นภูเขา และป่าทึบ มีอากาศหนาวเย็น
ภาคใต้
      - ในปี ๒๕๑๘  นย.ได้จัดกำลังเข้าร่วมรบกับ ทบ.ในการปราบปราม ผกค.ใน พท.ปัตตานี,ยะลา,  นราธิวาส

      - ในปี ๒๕๒๐  เข้าปราบ ผกค.  ที่ อ.ท่าศาลา  ที่เรียกว่า ค่ายกรุงชิง


Tags:

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com