ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความสมบูรณ์ของแนวปะการังรอบเกาะไก่เตี้ย อ่าวนาวิกโยธิน

Share & Comment

สภาพทั่วไป
        แนวปะการังบริเวณเกาะไก่เตี้ยเป็นแนวปะการังที่เกิดใกล้ฝั่ง (Fringing reef) วางตัวอยู่รอบๆ เกาะไก่เตี้ย เป็นรูปวงกลม ด้านทิศตะวันออกของเกาะเป็นสันทราย ความกว้างของแนวปะการัง ด้านทิศเหนือ มีความกว้างประมาณ 150 เมตร ด้านทิศตะวันตกมีความกว้างประมาณ 60 เมตร และด้านทิศใต้ มีความกว้างประมาณ 250 เมตร มีความยาวประมาณ 350 เมตร มีพื้นที่โดยรวมประมาณ  0.072 ตร.กม. (หรือ 45 ไร่ โดยประมาณ) ปะการังเกาะไก่เตี้ยมีความสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี ในที่ตื้นพบซากปะการังที่มีการตายมาเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันพบปะการังที่ฟื้นตัวและลงเกาะใหม่เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ปะการังบริเวณรอบเกาะไก่เตี้ยมีศักยภาพในการฟื้นตัวได้ดี

การแพร่กระจายของปะการัง
การกระจายตัวของแนวปะการังเริ่มพบปะการังบริเวณห่างฝั่งประมาณ 10 เมตร ลักษณะความลาดชันของแนวปะการังพบว่าที่ระยะ 0-30 เมตรเป็นลักษณะพื้นราบโดยมีความลึกประมาณ 1.0-1.5 เมตรและเริ่มลาดชันที่ระยะ 30 เมตรไปจนสิ้นสุดแนวปะการังที่ระยะ 50 เมตรที่ความลึก 3.0 เมตร โดยพื้นที่ริมฝั่งพบซากปะการังโขด (Porites sp.) บนพื้นทราย ที่มีตะกอนปกคลุม สลับกับปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังสมอง (Platygyra sp.) กระจายโดยทั่วไป ที่ระยะ 10- 20 เมตร  พบปะการังเขากวาง (Acropora sp.) ที่ปลูกใหม่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังเห็ด(Fungia fungites)สลับกับซากปะการังเขากวางบนพื้นทราย และพบสิ่งมีชีวิตอื่นคือ เม่นทะเลหนามดำ (Diadema certosum) ที่ระยะ 45 -55 เมตร พบปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) ปะการังโขด ไฮดรอยด์ ฟองน้ำสีน้ำเงิน หนอนท่อ พบปะการังสมอง ปะการังโขด ปะการังรังผึ้ง และต่อจากนั้นสภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นทรายและไม่พบแนวปะการังตั้งแต่ระยะนี้เป็นต้นไป
Tags: ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com