ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปะการังรอบเกาะไก่เตี้ย ในปัจจุบัน

Share & Comment
         แนวปะการังบริเวณเกาะไก่เตี้ยเป็นแนวปะการังที่เกิดใกล้ฝั่ง วางตัวอยู่รอบๆเกาะไก่เตี้ย  เป็นรูปวงกลม ด้านทิศตะวันออกของเกาะเป็นสันทราย ความกว้างของแนวปะการังด้านทิศเหนือมีความกว้างประมาณ 150 เมตร ด้านทิศตะวันตกมีความกว้าง 60 เมตร และด้านทิศใต้มีความกว้างประมาณ 250 เมตร มีความยาวประมาณ 350 เมตร มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 0.072 ตร.กม.(หรือ 45 ไร่ โดยประมาณ)
     ปะการังเกาะไก่เตี้ยมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมาก ในที่ตื้นพบซากปะการังที่มีการตายมาเป็นเวลานานจนทับถมเป็นซากหินปูนอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันพบปะการังที่ฟื้นตัวและลงเกาะใหม่เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ปะการังรอบเกาะไก่เตี้ยมีความสมบูรณ์ รวมทั้งยังมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ปลาการ์ตูน ปลานิลหิน ปลาเก๋า  ปลาดาว เม่นหนามดำ ปูดำ ปลาหมึก ปลิงดำ เ ป็นต้น

พื้นที่ที่มีปะการังเขากวางขึ้นเป็นกอใหญ่ และหนาแน่น รวมทั้งยังมีปะการังผักกาด และ ปะการังโต๊ะ  ขึ้นอยู่บริเวณใกล้กัน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาเป็นจำนวนมาก


พื้นที่ที่มีดอกไม้ทะเล    ทั้งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของ  ปลาการ์ตูนพันธุ์ ส้มขาว ซึ่งสามารถพบเห็นปลาการ์ตูนได้ในระยะไม่เกิน 10-30 เมตรห่างจากดอกไม้ทะเล

Tags: ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com