ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553

Share & Comment

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี.... เมื่อ พ.ศ.2522 ระบบนิเวศแนวปะการัง ถูกผลกระทบ เนื่องจากปะการังที่เคยมีสีสันสวยงาม ได้มีสีซีดจางลงซึ่งในครั้งแรกได้เกิดขึ้นที่ จ.ภูเก็ต ต่อมาได้ขยายกว้างขวางใน พ.ศ.2534และปรากฏการณ์นี้ได้แผ่ขยายมากขึ้นในปี พ.ศ.2541เป็นผลกระทบมาจาก ปรากฎการณ์ เอลนิโญ (Phenomena)ทำให้อุณภูมิของโลกและน้ำทะเลสูงขึ้น จนทำให้ปะการัง และสิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการัง เปลี่ยนจากสีต่างๆเป็นสีขาว และค่อยๆตายไปซึ่งจากการสำรวจระบบนิเวศน์แนวปะการัง บริเวณรอบเกาะไก่เตี้ย อ่าวนาวิกโยธินเมื่อเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2553 ปรากฏว่ามีการฟอกขาวถึง 90 เปอร์เซ็น 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 
ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 
ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

ปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว หรือปะการังเปลี่ยนสี ผลกระทบจากปรากฎการณ์ เอลนิโญเมื่อปี 2553 

และเมื่อเดือน กรกฎาคม 2553 อุณภูมิของน้ำทะเล ลดลงทำให้ปะการังและสิ่งมีชีวิต เริ่มฟื้น และมีสีสันขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็น
การแก้ปัญาหา และการฟื้นฟู ปะการังฟอกขาว.... การดำเนินการอันดับแรก คือการจัดการคุณภาพน้ำ ควบคู่กับการเพิ่มความระมัดระวัง จากการใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยฟื้นฟูตัวปะการัง  ให้กลับคืนมาอย่างรวดเร็ว โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ ดังกล่าวให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนผู้ปะกอบการ ธุรกิจดำน้ำ และนักดำน้ำ  ให้มีส่วนในการแจ้งเตือน รายงานสถานการณ์ แนวปะการังฟอกขาว ในทุกพื้นที่ คาดว่าจะทำให้การ แก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


Tags: ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com