ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณหาดเตยงาม โครงการเก็บขยะกลับบ้าน

Share & Comment
  
 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
       


     มารีนทราเวล ร่วมกับภาครัฐ บริษัท ห้างร้าน สถานศึกษา ในการเก็บขยะบริเวณหาดเตยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และสวยงาม   เนื่องจากปัจจุบันมีขยะที่ลอยมาเกยชายหาดเตยงาม มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มารีนทราเวล ได้เน้น เรื่องความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม  โดยการเก็บขยะบริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน เป็นประจำทุกวัน    ผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมา  หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน     ได้รับรางวัลชายหาด ระดับ ๕ ดาว ในปี ๒๕๕๕

ทหารทำการเก็บขยะใต้ทะเล


น้องๆจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช่วยกันเก็บขยะ บริเวณชายหาดเตยงาม

รางวัลชายหาด ระดับ 5 ดาว


     รางวัลนี้มี  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ให้ไว้เพื่อแสดงว่า หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน    ได้รับรางวัลชายหาด ๕ ดาว      โดยนายปรีชา  เร่งสมบูรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้มอบ  หาดเตยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  พักผ่อนหย่อนใจ  ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป  ที่เข้ามาเยี่ยมชม ในวันหยุด   และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่นักท่องเที่ยวนำเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มารีนทราเวล จึงมีความคิดริเริ่มรณรงค์ โครงการเก็บขยะกลับบ้าน โดยขยะที่นักท่องเที่ยวนำมา ให้นำขยะกลับไปทิ้งที่บ้านเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้สะอาด สวยงาม  และยังสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
คุณก็ทำได้ ทำดีให้โลกเห็น Tags: , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com