ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมปลูกปะการังกับนาวิกโยธิน

Share & Comment
     ตั้งแต่กิจการการท่องเที่ยวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เริ่มจัดกิจกรรมอนุรักษ์ปะการัง ก็ได้มีหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและได้ประสานมาทางกิจการการท่องเที่ยวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อเข้ามาจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีความรักษ์และหวงแหนในทรัพยากรใต้ท้องทะเลมากขึ้น กิจกรรมปลูกปะการังก็เป็นกิจกิจกรรมที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจ รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ซึ่งปัจจุบันกำลังถูกคุกคามอย่างมาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีการปล่อยปูม้ากลับคืนสู่ธรรมชาติ และปลาฉลามทราย เพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศอีกด้วย


ตัวแทนคณะมอบของขวัญให้กัววิทยากร

บรรยากาศการปลูกปะการังบริเวณชายหาด

น.อ.สุทธิชาติ ธนูสิงห์ ประธานกรรมการกิจการการท่องเที่ยว นย. ร่วมถ่ายรูปกับคณะ


ผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปล่อยปลาฉลามทราย

คณะจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปล่อยปูม้ากลับสู่ธรรมชาติ

คณะจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปล่อยปูม้ากลับสู่ธรรมชาติ

คณะจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปล่อยปูม้ากลับสู่ธรรมชาติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับกิจกรรมรักษ์โลก

เจ้าหน้าที่นำก้อนปะการังที่คณะจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปลูกไปวางใต้ทะเล

ตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมนั่งเรือไปกับเจ้าหน้าที่

Tags: , , , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com