ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ไปดูเต่าที่สัตหีบ เที่ยวศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ

Share & Comment

     ศูนย์อนุรักพันธุ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ที่หน่วยบัญชาการต่อสูอากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล อีกทั้งยังมีห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเล เพื่อให้นักท่อง้ที่ยวเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรเต่า อยู่ห่างจากหาดเตยงามประมาณไม่ถึง 20 นาที่เท่านั้น  เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.030 - 17.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ กิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร. 038-431-4771 ในเวลาราชการ
ส่วนจัดนิทรรศการ


ลูกเต่าในบ่ออนุบาล


ลูกเต่าในบ่ออนุบาล


ลูกเต่าในบ่ออนุบาล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โทร. 0 3843 1477 หรือ 0 384 38457 ต่อ 066 - 3809, 066 - 6178
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ 0 3843 7112 ,หรือ 75096, 74673 (ทร.) 

ในวัน - เวลา ราชการ

Tags: ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com