ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ผาวชิราลงกรณ์ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ ถนนเลียบชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุด

Share & Comment

      ผาวชิราลงกรณ์ หรือชื่อเดิมว่า ผาแดง เป็นสถานที่ฝึกไต่หน้าผาของทหารนาวิกโยธิน       ต่อมาเมื่อ      ๙ ม.ค.๑๓   สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จ ฯ   ทอดพระเนตรกิจการทหารนาวิกโยธิน  โดยประทับบนรถสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อทอดพระเนตรการสาธิตการไต่หน้าผา เมื่อจบการสาธิต  พลเรือตรี โสภณ     สุญาณเศรษฐกร  ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน    (ขณะนั้น)    ได้กราบทูลขอพระราชทานชื่อหน้าผาเพื่อเป็นเกียรติประวัติ  และขวัญกำลังใจแก่ทหารนาวิกโยธิน ทุกนายสืบไป ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ได้พระราชทานชื่อหน้าผาแห่งนี้ว่า “ผาวชิราลงกรณ์” และเมื่อ ๒๘ ก.ค.๔๕ ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีเปิดหน้าผาแห่งนี้ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ปัจจุบัน นอกเหนือจากจะใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ฝึกไต่หน้าผาของทหารนาวิกโยธินแล้ว กองทัพเรือยังได้เปิดให้เป็นจุดชมทิวทัศน์สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มาทัศนศึกษาและได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี แห่งนี้ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก


ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ประวัติผาวชิราลงกรณ์ที่สลักไว้บนหิน

ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ประวัติผาวชิราลงกรณ์ที่สลักไว้บนหิน


ประวัติผาวชิราลงกรณ์ที่สลักไว้บนหิน

ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ถนนเลียบผาวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม
และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมาก

ประวัติผาวชิราลงกรณ์ที่สลักไว้บนหิน

สำหรับการเดินทางไปที่ผาวชิราลงกรณ์นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางไปโดยรถรางชมทัศนียภาพ ที่วิ่งรอบๆ อ่าวนาวิกโวิกโยธิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถได้บริเวณหน้าหาดเตยงาม ซึ่งเป็นจุดที่รถจอดรอนักท่องเที่ยว นักท่องท่องเที่ยวก็ขึ้นไปนั่งบนรถได้เลย

รถรางชมทัศนียภาพ
Tags: ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com