ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

สะดือมังกร อ่าวนาวิกโยธิน แหล่งท่องเที่ยวหาดเตยงามสัตหีบ แช่ตัวเสริมบารมีที่สะดือมังกร หาดเตยงาม

Share & Comment

       บริเวณอ่าวนาวิกโยธิน ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า อ่าวทุ่งไก่เตี้ย บางครั้งเรียกว่า อ่าวตะกันหรือตากัน เป็นอ่าวเปิดสู่อ่าวไทย มีทิวเขาแหลมปู่เจ้าอยู่ทางด้านซ้าย และทิวเขาสูงอยู่ทางด้านขวา อ่าวนาวิกโยธินมีพื้นที่ที่เป็นน้ำประมาณ ๔ ตารางกิโลเมตร  บริเวณกลางอ่าวมีเกาะเล็ก ๆ ซึ่งมีปะการัง และสัตว์ทะเลสวยงามมากมาย ชื่อว่าเกาะไก่เตี้ย ความยาวชายฝั่งของอ่าวประมาณ ๕ กิโลเมตร มีส่วนที่เป็นชายหาดยาวประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้ตามธรรมชาติ คือ ต้นเตยทะเล มะพร้าว ตาล และผักบุ้งทะเล ความสวยงามบริเวณหาดแห่งนี้ คือสีของน้ำทะเลเป็นสีมรกต ทรายเป็นทรายเม็ดละเอียด ด้วยเหตุที่ชายหาดมีต้นเตยทะเลขึ้นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกหาดแห่งนี้ว่า หาดเตยงาม     ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า อ่าวทุ่งไก่เตี้ย หรือ อ่าวตากัน เป็นอ่าวเปิดสู่อ่าวไทย มีทิวเขาปู่เจ้าอยู่ทางด้านซ้าย และทิวเขาสูงอยู่ทางด้านขวา ชายหาดมีต้นเตยทะเลขึ้นจำนวนมาก จึงเรียกหาดแห่งนี้ว่า หาดเตยงาม บริเวณก้นอ่าวมีเกาะเล็ก ๆ ซึ่งมีปะการัง และสัตว์ทะเลสวยงามมากมาย ชื่อว่า เกาะไก่เตี้ย ในอดีตมีชาวไทยเชื้อสายจีนตระกูลใหญ่ ตระกูลหนึ่งได้เดินทางผ่านอ่าว เห็นว่าเป็นบริเวณที่มีฮวงจุ้ยดี มีลักษณะคล้ายรูปมังกรหมอบ หัวอยู่ทางด้านแหลมปู่เจ้า หางอยู่ทางด้านเขาสูง บางท่านกล่าวว่า ดูคล้ายสิงห์นอนหมอบ โดยมีขาทั้ง ๒ ข้างยื่นมาข้างหน้า ลักษณะภูมิประเทศบริเวณนี้ เข้าลักษณะที่เรียกว่าหน้ามีน้ำ หลังพิงเขา ตรงบริเวณกลางอ่าวมีกระแสน้ำวนคล้ายสะดือมังกร มีความเชื่อว่า เมื่อได้อาบหรือแช่ตัวในอ่าวนี้แล้วจะมีพลังพิเศษ และเป็นศิริมงคลทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน หายจากโรคภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศัรทธา ซึ่งปัจจุบันมีชาวไทยเชื้อสายจีนในตระกูลดังกล่าว เดินทางมาแช่ตัวที่อ่าวนี้เป็นประจำปีละหลายครั้ง จุดที่ลงแช่ตัวบริเวณทางแยกบ้าน น.๑๔ - หน้าสโมสรประดู่คู่ การปฏิบัติ สักการะกรมหลวงชุมพร ฯ ทำจิตใจให้สงบ เดินลงสู่ทะเลระดับอก ยืนสงบนิ่งหันหน้าลงทะเล ตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งไม่ดีไหลไปกับทะเล จากนั้นหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก อธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการ แล้วนำน้ำทะเลลูบที่หัว ใบหน้า และเดินขึ้นจากน้ำ ผลัดเปลี่ยนชุดใหม่ ชุดเก่าให้บริจาคเป็นทาน
      สำหรับความเป็นมาของสะดือมังกร ณ บริเวณอ่าวนาวิกโยธินแห่งนี้ มีเรื่องเล่าขานมาแต่ดั้งเดิมว่า สมัยก่อนมีเรือสำเภาจีนที่เข้ามาค้าขายกับคนไทย แล้วเข้ามาในบริเวณอ่าวแห่งนี้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยที่มากับเรือได้พิจารณาบริเวณพื้นที่ในอ่าวแล้วเห็นว่า เป็นสถานที่ที่มีภูมิสถาปัตย์ที่ดีมาก เพราะมีภูเขาล้อมรอบ มีเขาสูงอยู่ด้านหลังเหมือนขาสิงห์ยื่นออกมาสองข้าง ทั้งซ้ายและขวา ด้านซ้ายมืออยู่ที่แหลมปู่เจ้า  ด้านขวามืออยู่ที่มารีนรีสอร์ท เข้าลักษณะที่เรียกกันว่า "หน้ามีน้ำหลังพิงเขา" และปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในอ่าวแห่งนี้คือกระแสน้ำทะเลน้ำจะวนจากด้านแหลมปู่เจ้า วนมากลางอ่าวเป็นคลื่นลูกใหญ่  วงกลมเข้าลักษณะที่เรียกว่า  สะดือมังกร  ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ถือเป็นพื้นที่ที่มีพลังธรรมชาติสูง หากใครมีความเชื่อความศรัทธา ได้อาบหรือแช่ตัวภายในน้ำทะเลบริเวณนี้   จะสามารถเพิ่มพลังธรรมชาติ เป็นการเสริมบารมีทุก ๆ ด้าน และสามารถปกปักษ์รักษาตัว ให้แคล้วคลาดจากภยันตราย มีสุขภาพพลานามัยดี ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นเป็นประการใดไม่อาจทราบได้      แต่มีชาวจีนตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งเข้ามาแช่ตัวในน้ำทะเลหาดเตยงามเป็นประจำ   จุดที่ลงแช่ตัวบริเวณทางแยกบ้าน น.๑๔ - บริเวณหน้าสโมสรประดู่คู่ สำหรับการปฏิบัติในการมาแช่ตัว  สักการะกรมหลวงชุมพร ฯ ทำจิตใจให้สงบ เดินลงสู่ทะเล ให้น้ำทะเลอยู่บริเวณระดับอก ยืนสงบนิ่ง หันหน้าลงทะเล หลังจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งไม่ดีไหลไปกับทะเล จากนั้นหันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก อธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการ แล้วนำน้ำทะเลขึ้นมาลูบที่ศีรษะ ใบหน้า และเดินถอยหลังขึ้นจากน้ำทะเล (หรือเดินถอยหลังลงสู่ทะเลแล้วเดินกลับหันหน้าเข้าหาฝั่งก็ได้ผลเช่นเดียวกัน) ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ส่วนเสื้อผ้าชุดเก่าให้บริจาคเป็นทาน    มีผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย    เข้ามาศึกษาภูมิประเทศภายในหาดเตยงาม    แล้วชี้แจงว่าเป็นภูมิประเทศที่มีภูมิสถาปัตย์ ที่สวยงามมาก ๆ     มีภูเขาล้อมรอบ   พื้นที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ดูเหมือนขาสิงห์ยื่นออกมาสองข้าง มองจากทะเลเข้ามาจะเห็นว่า  ด้านขวามือเหมือนขาสิงห์ข้างซ้ายอยู่ที่แหลมปู่เจ้า เขากรมหลวงชุมพร ด้านซ้ายมือเหมือนขาสิงห์ข้างขวาอยู่ที่แหลมเขาสูงหรือ  ที่พักของมารีนรีสอร์ท    เข้าลักษณะที่เรียกว่า หน้ามีน้ำ หลังพิงเขา    ปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในหาดเตยงามของเรา จะมีน้ำวนจากด้านแหลมปู่เจ้าเขากรมหลวงชุมพร วนมากลางอ่าวเป็นคลื่นใต้น้ำสามารถมองเห็นได้ชัดเมื่อขึ้นมองจากที่สูง วนเป็นวงกลมเป็นก้นหอยเข้าลักษณะที่เรียกว่า      สะดือมังกร  ชาวจีนมีความเชื่อความศรัทธาว่าหากได้แช่ตัวภายในน้ำทะเลแห่งนี้   จะทำให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง พร้อมปกปักษ์รักษาตัวเองได้  พูดง่าย ๆ เป็นการเสริมบารีมีทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว ด้านการงาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านความรัก  เท็จจริงประการใดไม่ทราบ      แต่มีคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาแช่ตัวภายในน้ำทะเลหาดเตยงามเป็นประจำ เป็นประวัติความเป็นมาของสะดือมังกร อ่าวนาวิกโยธิน

นี่คือประวัติความเป็นมาของ สะดือมังกร ถึงแม้จะผ่านมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ความเชื่อดังกล่าวยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
Booking.com
Tags: , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com