ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการัง ไปปลูกปะการังสัตหีบ

Share & Comment

ติดต่อกิจกรรมปลูกปะการัง

คลิก > http://wp.me/p6BULp-2yf

โทร 0981714771


Line QR Codeจากปรากฏการณ์ เอลนิโญ่ ทำให้อุณหภูมิของโลกและน้ำทะเลสูงขึ้น จนทำให้ปะการัง และสิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการัง เปลี่ยนจากสีต่าง ๆ  เป็นสีขาวและค่อย ๆ ตายไป    ซึ่งจากการสำรวจ ระบบนิเวศแนวปะการัง  เมื่อเดือน  เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่ามีการฟอกขาวถึง ๙๐ เปอร์เซ็น 

ตัวอย่างปะการังฟอกขาวหรือการตายของปะการังเนื่องจากอุณภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น

ตัวอย่างปะการังฟอกขาวหรือการตายของปะการังเนื่องจากอุณภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น

ตัวอย่างปะการังฟอกขาวหรือการตายของปะการังเนื่องจากอุณภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น

ตัวอย่างปะการังฟอกขาวหรือการตายของปะการังเนื่องจากอุณภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น


จองที่พักและเมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓     อุณหภูมิของน้ำทะเลลดลงทำให้ปะการังและสิ่งมีชีวิต เริ่มฟื้นและมีสีสันขึ้น ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็น  จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์พันธุ์ปะการัง สร้างแนวปะการังให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการอนุรักษ์ และฟื้นฟูท้องทะเล ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นเราจึงมีความต้องการอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรทางทะเล   เพื่อให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา  ได้ใช้ไว้รับความรู้และเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลของไทย

กิจกรรมอนุรักษ์ปะการัง เป็นกิจกรรมที่ที่เน้นการอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง เป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศสามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ หน่วยงานภาครัฐจึงเปิดนโยบายโอกาศให้ประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง แนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากทั้งเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ขอกจากนี้ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดีแนวปะการังในหลายพื้นที่สามารถแตกหน่อได้เองตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งรบกวน ปะการังก็สามารถแตกหน่อเจริญเติบโตแพร่ขยายในพื้นที่นั้นได้ ดังนั้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังจึงมีความสำคัญมาก นับเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งหนึ่งในปัจจุบันเนื่องด้วยเป็นการเพิ่มระดับของการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและสภาพแวดล้อมในทะเลให้สูขึ้น อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และประชาชน จะตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมมนทะเลให้สูงขึ้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และประชาชน จะได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวอย่างกิ่งพันธุ์ปะการัง

ตัวอย่างปะการังที่นำไปปลูก

ตัวอย่างปะการังที่นำไปปลูก

บริษัทเอกชนร่วมทำกิจกรรม

บริษัทเอกชนร่วมทำกิจกรรม

บริษัทเอกชนร่วมทำกิจกรรม

ก้อนปะการังที่จัดเตรียมไว้

คณะที่เข้ามาทำกิจกรรมปลูกปะการัง

คณะที่เข้ามาทำกิจกรรมปลูกปะการัง

คณะที่เข้ามาทำกิจกรรมปลูกปะการัง

คณะที่เข้ามาทำกิจกรรมปลูกปะการัง

คณะที่เข้ามาทำกิจกรรมปลูกปะการัง


คณะที่เข้ามาทำกิจกรรมปลูกปะการัง

ขั้นตอนการลำเรียงปะการังลงเรือเพื่อไปวาง

นักท่องเที่ยวร่วมลงเรือไปวางปะการังบริเวณแนวปะการัง


ปะการังที่ปลูกเสร็จแล้วเริ่มแตกแขนงออก

ปะการังที่ปลูกเสร็จแล้วเริ่มแตกแขนงออก

ปะการังที่ปลูกเสร็จแล้วเริ่มแตกแขนงออก

ปะการังที่ปลูกเสร็จแล้วเริ่มแตกแขนงออก

ปะการังที่ปลูกเสร็จแล้วเริ่มแตกแขนงออก

จองที่พักใกล้หาดเตยงาม


ติดต่อกิจกรรมปลูกปะการัง

คลิก > http://wp.me/p6BULp-2yf

โทร 0981714771

Line http://line.me/ti/p/Ws0lI4s0g2

Line QR Code


***มีข้อสัยเพิ่มเติมโทร : 094-679-8133***
คุณรุ่งนคร


Tags: , , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com