ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Share & Commentอ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธิน
การให้บริการ
                - กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมปลูกปะการัง นั่งเรือท้องกระจกชมปะการัง นั่งเรือชมอ่าว ดำน้ำดูปะการัง บริการเรือคายัค
                - กิจกรรมทางบก มีบริการรถรางชมอ่าว ซึ่งจะพาชมสถานที่สำคัญๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมกับการบรรยายของเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นยังมีการบริการรถ เพื่อขึ้นไปสักการะศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บนเขากรมหลวงชุมพร
                - สถานที่พักผ่อน สำหรับลงเล่นน้ำ และกิจกรรมทางน้ำ ซึ่งมีน้ำทะเลใส สะอาด ทรายขาว ละเอียด ส่วนพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนบริเวณชายหาด เป็นชายหาดที่มีความร่มรื่น ปกคลุมไปด้วยต้นเตยทะเล ยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร ซึ่งทางกิจการการท่องเที่ยวยังจัดให้มีการบริการให้เช่า เสื่อ เตียงผ้าใบ และห่วงยางไว้สำหรับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา ส่วนในเขตบ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร นั้นสงวนพื้นที่บนฝั่งไว้ เพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติ ห้ามเข้าไปพักผ่อน ส่วนพื้นที่ในทะเลสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้
                - สิ่งอำนวยความสะดวก มีสโมสร ร้านค้า ร้านอาหารบริการอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ การบริการห้องอาบน้ำ  ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ม้านั่ง/ที่นั่ง


                               
การดูแลสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
                ๑ ด้านอากาศ
                - เป็นสิ่งที่โชคดี ที่บริเวณใกล้เคียงหาดเตยงาม ไม่มีโรงงาน หรือแหล่งอุตสาหกรรมที่จะทำให้เกิดกลิ่นจากน้ำเสีย ท่าเรือประมง หรือย่านชุมชนที่จะทำให้เกิดกลิ่น หรือการระบายน้ำเสียทิ้ง จะมีบางส่วนคือน้ำใช้ที่มาจากกำลังพลของ ศฝ.นย. ซึ่งได้ผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้วจาก ศฝ.นย.
                ๒ ด้านเสียง
                - เป็นระเบียบของกิจการการท่องเที่ยว นย. ห้ามนักท่องเที่ยว ใช้เสียง หรือทำให้เกิดเสียงดังจนเป็นที่รำคาญของผู้อื่น มีการดำเนินการโดยมีป้ายระเบียบติดที่เห็นเด่นชัดบริเวณชายหาด การประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสาย มีเจ้าหน้าที่จากกรมรักษาความปลอดภัย นย. เป็นเจ้าหน้าที่เดินตรวจและตักเตือนผู้ฝ่าฝืน  รวมทั้งการจัดพื้นที่จอดยานพาหนะในบริเวณที่ไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนผู้เข้ามาพักผ่อนบริเวณชายหาด
                ๓ ด้านขยะ
                - โดยปกติจะมีขยะประเภทสิ่งเหลือใช้ เช่นถุงพลาสติก ขวดน้ำ ฯลฯ ถูกกระแสน้ำพัดพามาจากที่อื่นอยู่บ้าง การดำเนินการเรื่องขยะในทะเล เหล่านี้ กิจการการท่องเที่ยว นย. มีการเก็บขยะโดยเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกวัน และในวงรอบสัปดาห์ จะมีการระดมกำลังทหารจาก ศฝ.นย. เก็บขยะบริเวณพื้นชายหาด
                - ขยะเหลือใช้จากนักท่องเที่ยว จะมีหลงเหลืออยู่บ้างเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกิจการการท่องเที่ยว นย. มีการรณรงค์ โครงการเก็บขยะกลับบ้าน โดยจะไม่จัดวางถังขยะไว้บริเวณพื้นที่ชายชาด และมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสาย เป็นระยะๆ

การดูแลด้านสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และคุณค่าด้านการท่องเที่ยว
                หาดเตยงามยังมีความงามตามธรรมชาติ ที่มีหาดทรายขาว ลาดลง น้ำทะเลใส สะอาด พืชชายหาดที่ขึ้นอยู่เป็นพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ดั้งเดิม ได้แก่ ต้นเตยทะเล ผักบุ้งทะเล มะพร้าว และตาล กิจการการท่องเที่ยว นย. ได้กำหนดระเบียบเพื่อดูแลความเป็นธรรมชาติของพืชโดยการห้าม ทำลายต้นไม้ในบริเวณชายหาด ห้ามนำสิ่งของไปแขวน หรือพาดตามต้นไม้ และห้ามผูกเปล หรือการเต็นท์ บริเวณชายหาด  ในส่วนของการดูแลสัตว์น้ำในทะเล ห้ามจับหรือทำอันตรายสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าว นย. หรือเก็บเปลือกหอยโดยเด็ดขาด
การดูแลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
                - กิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับคนทั่วไปในเรื่องของการอนุรักษ์ ธรรมชาติใต้ท้องทะเล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ และคงความเป็นธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งมี คณะ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ภาครัฐ และ เอกชนมาเข้าร่วมทำกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง   ประมาณเดือนละ ๘ - ๑๐ คณะ
                - มีการดูแล ฟื้นฟูพืชพรรณไม้ธรรมชาติ เป็นประจำ  ในเรื่องของการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และการตกแต่งสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีการดูแลและปลูกทดแทนอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีการการเพาะต้นกล้า พืชตามชายหาดเพื่อปลูกทดแทน เมื่อเสื่อมโทรมหรือตายลง

การจัดการด้านการท่องเที่ยว
                - ไม่เคยมีภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ หรืออันตรายเกิดกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ที่หาดเตยงาม
                - การจัดสัดส่วนของพื้นที่ จะแยกพื้นที่พักผ่อน พื้นที่จอดรถ พื้นที่รับประทานอาหารหรือซื้อของ
                - พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวพักผ่อน จะมีการปิดกันถนนห้ามรถผ่าน 

การรักษาความปลอดภัย
                - การรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ทางกิจการการท่องเที่ยวจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลาเช้า ไปจนถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน (เวลาประมาณ ๑๘๓๐) สำหรับในห้วงเวลาที่มีฝนตกหนัก หรือคลื่นลมแรง จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเล โดยจะมีสัญลักษณ์ธงสีแดงชักขึ้น บริเวณด้านขวามือของชายหาด ส่วนในในห้วงเวลาที่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำทะเลได้จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมเรือช่วยชีวิต เตรียมพร้อมตลอดเวลาในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
                - เมื่อมีการบริการ หรือทำกิจกรรมทางน้ำ กิจการการท่องเที่ยว นย. ได้กำหนดระเบียบให้สวมเสื้อชูชีพ และมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราอยู่ตลอดเวลา
                - การรักษาความปลอดภัยทางบก ในห้วงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดกั้นเส้นทางถนนบริเวณชายหาด ห้ามยานพาหนะผ่าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับผู้เข้ามาพักผ่อนบริเวณชายหาด และจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก กรมรักษาความปลอดภัย ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา
                - บริเวณชายหาด หรือพื้นที่ที่น่าจะเกิดอันตราย จะมีป้าย หรือสัญลักษณ์เตือนให้เห็นเด่นชัด

ภาพพระอาทิตย์ตกที่หาดเตยงาม

ภาพพระอาทิตย์ตกที่หาดเตยงาม
อ่าวนาวิกโยธิน เป็นอ่าวสู่อ่าวไทยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศเหนือ          -   ติดกับทิวเขาหาดสูง
ทิศตะวันออก  – เป็นที่ราบ เรียกว่าทุ่งไก่เตี้ย /หนองไก่เตี้ย
ทิศใต้            – ติดกับทิวเขาปู่เจ้า
     ชายหาดบริเวณก้นอ่าว  เป็นหาดทรายสะอาดค่อยลาดลงสู่ทะเลริมหาดมีเตยทะเลขึ้นอยู่เแป็นจำนวนมาก    จึงเรียกบริเวณหาดนี้ว่า  หาดเตยงาม บริเวณตอนใต้ใกล้กับอ่าวมีเกาะเล็ก ๆ หนึ่งเกาะชื่อเกาะไก่เตี้ย นอกจากชื่ออ่าว นยยังถูกเรียกชื่ออื่นอีกเช่น อ่างทุ่งไก้เตี้ย  หรืออ่าวตากัน   เนื่องจากเดิมมีชาวสัตหีบชื่อ นายกัน สุขรุ่ง ซึ่งเราเรียกกันว่าปู่กัน  เกิดเมื่อ พ..๒๔๐๙  ปีขาล อายุอ่อนกว่า หลวงพ่ออี๋(อี๋  ทองขาว)      แห่งวัดสัตหีบและเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ปู่กันได้เรียนรู้วิชาอาคมและการแพทย์แผนไทย ที่วัดเป้ง ต.ศิลา     และใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยรักษาคนเจ็บป่วยโดยปู่กันได้มาปลูกกระท่อมไม้ไผ่ขัดแตะ อยู่ใต้ตนมะขามใหญ่    (ปัจจุบันอยู่บริเวณหน้า บก.นย.) บริเวณทุ่งไก่เตี้ยมีพื้นที่กว้างใหญ่เกินกว่าครอบครัวของปู่กันจะทำกินได้       ปู่กันจึงเห็นว่าควรแสดงขอบเขตที่ดินไว้ เพื่อวันหน้ามีคนมาอยู่อาศัยจะได้สังเกตได้ง่าย  โดยไม่ต้องโต้เถียงเรื่องเขตที่ดิน จึงนำพันธุ์ต้นตาลจากหนองมนจำนวนมากมาปลุกแสดงขอบเขตที่ดิน  สาเหตุความยากลำบากในการเดินทางและอันตรายจากสัตว์ป่าตลอดจนไข้มาลาเลีย   จึงไม่มีผู้ใดมาอาศัยอยู่   คงแต่มีปู่กัน       และบุตรชายเพียงครอบครัวเดียว จึงเรียกว่าอ่าวตากัน
      ต่อมาเมื่อกองทัพเรือต้องการใช้พื้นที่บริเวณทุ่งไก่เตี้ยเป็นที่ตั้งหน่วยทหารตามที่ ร.๖ พระราชทานให้แก่ ทร.   ปู่กัน จึงต้องอพยพไปอยู่ที่ตลาดสัตหีบ และสิ้นอายุเมื่อวันที่ ๒๗ ส..๒๕๐๑ รวมอายุ ๙๒ ปี

            ตั้งแต่นั้นมาอ่าวแห่งนี้จึงมีชื่อใหม่ว่า อ่าวนาวิกโยธิน
ภาพพระอาทิตย์ตกที่หาดเตยงาม

ภาพพระอาทิตย์ตกที่หาดเตยงาม

ภาพพระอาทิตย์ตกที่หาดเตยงาม

หน่วยที่ดูแลหาด : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

หาดเตยงาม อยู่บริเวณอ่าวนาวิกโยธิน มีความยาวประมาณ 1,250 เมตร เอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือ มีต้นเตยทะเลขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกหาดแห่งนี้ว่า "หาดเตยงาม" ชายหาดมีความร่มรื่นหาดทรายขาวละเอียดลาดลงสู่ทะเล น้ำใสสะอาด เหมาะสำหรับการเล่นน้ำและกิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมการท่องเที่ยวมีทั้งกิจกรรมทางน้ำคือ นั่งเรือท้องกระจกชมปะการัง นั่งเรือชมอ่าว ดำน้ำ ดูปะการัง การปลูกปะการัง บริการเรือคายัค และกิจกรรมทางบก คือ บริการนั่งรถรางชมอ่าว และชมสถานที่สำคัญ ๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผาวชิราลงกรณ์ รวมทั้งมีที่พัก ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการอย่างครบครัน นอกจากนี้ บริเวณกลางอ่าว มีเกาะเล็ก ๆ อยู่ 1 เกาะ ชื่อว่า "เกาะไก่เตี้ย" เป็นบริเวณอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ทะเล ซึ่งมีปะการังและสัตว์ทะเลอาศัยอยู่ชายหาดแห่งนี้มีกฏระเบียบที่กำหนดเพื่อการรักษษทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวควรให้ความร่วมือและปฏิบัติตามกิจกรรมดำน้ำน้ำทะเลใสๆที่หาดเตยงามกิจกรรมปลูกปะการัง
ดอกไม้ทะเลและสัตว์ทะเลรอบเกาะไก่เตี้ยนักท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังทรัพยากรใต้ท้องทะเลเกาะไก่เตี้ย ซึ่งโดยรอบเป็นแนวปะการังอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินผาวชิราลงกรณ์พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินอนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธินกิจกรรมทางน้ำ พายเรือคายัคกิจกกรรมทางบก นั่งรถรางชมทัศนียภาพรอบอ่าวนาวิกโยธินTags: , ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com