ยินดีต้อนรับสู่ มารีนทราเวล รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลกิจกรรม อัพเดทที่นี่ทุกวัน

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

หาดเตยงาม ชายหาดคุณภาพระดับ 5 ดาว ไปหาดเตยงาม

Share & Comment


    ในปี 2555 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้เน้นขยายพื้นที่เฝ้าระวังและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายชายหาด ดังนั้นเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในปีนี้จึงกำหนดให้เป็นชายหาดที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน หรือเป็นหาดที่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนปี 2550 ซึ่งเกณฑ์การประเมินยังคงประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน เช่นเดิมคือ ความสมบูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมีชายหาดที่เข้าร่วมโครงการ จาก 14 จังหวัด รวม 55 หาด
พิธีมอบรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว

พิธีมอบรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว

พิธีมอบรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว

พิธีมอบรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว


 ป้ายที่กรมควบคุมมลพิษนำมาติดตั้งที่บริเวณชายหาดที่ได้รับรางวัล


การให้บริการ
                - กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมปลูกปะการัง นั่งเรือท้องกระจกชมปะการัง นั่งเรือชมอ่าว ดำน้ำดูปะการัง บริการเรือคายัค
                - กิจกรรมทางบก มีบริการรถรางชมอ่าว ซึ่งจะพาชมสถานที่สำคัญๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมกับการบรรยายของเจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นยังมีการบริการรถ เพื่อขึ้นไปสักการะศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บนเขากรมหลวงชุมพร
                - สถานที่พักผ่อน สำหรับลงเล่นน้ำ และกิจกรรมทางน้ำ ซึ่งมีน้ำทะเลใส สะอาด ทรายขาว ละเอียด ส่วนพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนบริเวณชายหาด เป็นชายหาดที่มีความร่มรื่น ปกคลุมไปด้วยต้นเตยทะเล ยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร ซึ่งทางกิจการการท่องเที่ยวยังจัดให้มีการบริการให้เช่า เสื่อ เตียงผ้าใบ และห่วงยางไว้สำหรับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา ส่วนในเขตบ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร นั้นสงวนพื้นที่บนฝั่งไว้ เพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติ ห้ามเข้าไปพักผ่อน ส่วนพื้นที่ในทะเลสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้
                - สิ่งอำนวยความสะดวก มีสโมสร ร้านค้า ร้านอาหารบริการอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ การบริการห้องอาบน้ำ  ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ม้านั่ง/ที่นั่ง
                               
การดูแลสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
                ๑ ด้านอากาศ
                - เป็นสิ่งที่โชคดี ที่บริเวณใกล้เคียงหาดเตยงาม ไม่มีโรงงาน หรือแหล่งอุตสาหกรรมที่จะทำให้เกิดกลิ่นจากน้ำเสีย ท่าเรือประมง หรือย่านชุมชนที่จะทำให้เกิดกลิ่น หรือการระบายน้ำเสียทิ้ง จะมีบางส่วนคือน้ำใช้ที่มาจากกำลังพลของ ศฝ.นย. ซึ่งได้ผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้วจาก ศฝ.นย.
                ๒ ด้านเสียง
                - เป็นระเบียบของกิจการการท่องเที่ยว นย. ห้ามนักท่องเที่ยว ใช้เสียง หรือทำให้เกิดเสียงดังจนเป็นที่รำคาญของผู้อื่น มีการดำเนินการโดยมีป้ายระเบียบติดที่เห็นเด่นชัดบริเวณชายหาด การประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสาย มีเจ้าหน้าที่จากกรมรักษาความปลอดภัย นย. เป็นเจ้าหน้าที่เดินตรวจและตักเตือนผู้ฝ่าฝืน  รวมทั้งการจัดพื้นที่จอดยานพาหนะในบริเวณที่ไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนผู้เข้ามาพักผ่อนบริเวณชายหาด
                ๓ ด้านขยะ
                - โดยปกติจะมีขยะประเภทสิ่งเหลือใช้ เช่นถุงพลาสติก ขวดน้ำ ฯลฯ ถูกกระแสน้ำพัดพามาจากที่อื่นอยู่บ้าง การดำเนินการเรื่องขยะในทะเล เหล่านี้ กิจการการท่องเที่ยว นย. มีการเก็บขยะโดยเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกวัน และในวงรอบสัปดาห์ จะมีการระดมกำลังทหารจาก ศฝ.นย. เก็บขยะบริเวณพื้นชายหาด
                - ขยะเหลือใช้จากนักท่องเที่ยว จะมีหลงเหลืออยู่บ้างเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกิจการการท่องเที่ยว นย. มีการรณรงค์ โครงการเก็บขยะกลับบ้าน โดยจะไม่จัดวางถังขยะไว้บริเวณพื้นที่ชายชาด และมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสาย เป็นระยะๆ

การดูแลด้านสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และคุณค่าด้านการท่องเที่ยว
                หาดเตยงามยังมีความงามตามธรรมชาติ ที่มีหาดทรายขาว ลาดลง น้ำทะเลใส สะอาด พืชชายหาดที่ขึ้นอยู่เป็นพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ดั้งเดิม ได้แก่ ต้นเตยทะเล ผักบุ้งทะเล มะพร้าว และตาล กิจการการท่องเที่ยว นย. ได้กำหนดระเบียบเพื่อดูแลความเป็นธรรมชาติของพืชโดยการห้าม ทำลายต้นไม้ในบริเวณชายหาด ห้ามนำสิ่งของไปแขวน หรือพาดตามต้นไม้ และห้ามผูกเปล หรือการเต็นท์ บริเวณชายหาด  ในส่วนของการดูแลสัตว์น้ำในทะเล ห้ามจับหรือทำอันตรายสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าว นย. หรือเก็บเปลือกหอยโดยเด็ดขาด

การดูแลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
                - กิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับคนทั่วไปในเรื่องของการอนุรักษ์ ธรรมชาติใต้ท้องทะเล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ และคงความเป็นธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ซึ่งมี คณะ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ภาครัฐ และ เอกชนมาเข้าร่วมทำกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง   ประมาณเดือนละ ๘ - ๑๐ คณะ

หาดเตยงาม จ.ชลบุรี

หาดเกาะตาชัย หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา


ทรัพยากรใต้น้ำบริเวณ หาดเตยงาม

         ผลการประเมินคุณภาพิส่งแวดล้อมชายหาด พบว่า มีชายหาดคุณภาพดีมาก (ระดับ 5 ดาว) จำนวน 2 หาด ระดับดี (4 ดาว) จำนวน 13 หาด และระดับพอใช้ (3 ดาว) จำนวน 40 หาด โดยคิดเป็นร้อยละ 3.36 23.64 และ 72.73 ตามลำดับ โดยชายหาดระดับ 5 ดาว คือ หาดเตยงาม จังหวดชลบุรี และหาดเกาะตาชัย หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่พบปัญหาด้านมลพิษต่างๆ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีการจัดการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่เหมาะสม

- มีการดูแล ฟื้นฟูพืชพรรณไม้ธรรมชาติ เป็นประจำ  ในเรื่องของการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และการตกแต่งสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีการดูแลและปลูกทดแทนอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีการการเพาะต้นกล้า พืชตามชายหาดเพื่อปลูกทดแทน เมื่อเสื่อมโทรมหรือตายลง

การจัดการด้านการท่องเที่ยว
                - ไม่เคยมีภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ หรืออันตรายเกิดกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ที่หาดเตยงาม
                - การจัดสัดส่วนของพื้นที่ จะแยกพื้นที่พักผ่อน พื้นที่จอดรถ พื้นที่รับประทานอาหารหรือซื้อของ
                - พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวพักผ่อน จะมีการปิดกันถนนห้ามรถผ่าน 

การรักษาความปลอดภัย
                - การรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ทางกิจการการท่องเที่ยวจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลาเช้า ไปจนถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน (เวลาประมาณ ๑๘๓๐) สำหรับในห้วงเวลาที่มีฝนตกหนัก หรือคลื่นลมแรง จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเล โดยจะมีสัญลักษณ์ธงสีแดงชักขึ้น บริเวณด้านขวามือของชายหาด ส่วนในในห้วงเวลาที่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำทะเลได้จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมเรือช่วยชีวิต เตรียมพร้อมตลอดเวลาในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
                - เมื่อมีการบริการ หรือทำกิจกรรมทางน้ำ กิจการการท่องเที่ยว นย. ได้กำหนดระเบียบให้สวมเสื้อชูชีพ และมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราอยู่ตลอดเวลา
                - การรักษาความปลอดภัยทางบก ในห้วงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดกั้นเส้นทางถนนบริเวณชายหาด ห้ามยานพาหนะผ่าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับผู้เข้ามาพักผ่อนบริเวณชายหาด และจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก กรมรักษาความปลอดภัย ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา

                - บริเวณชายหาด หรือพื้นที่ที่น่าจะเกิดอันตราย จะมีป้าย หรือสัญลักษณ์เตือนให้เห็นเด่นชัด 
Tags: ,

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

 

Popular Content

#

Recent Posts

#

Follow by Email

Why to Choose Marines Travel?

.
Copyright © Marines Travel | Designed by Templateism.com | Published by GooyaabiTemplates.com